30 กรกฎาคม 2562 เอธิโอเปียทำลายสถิติโลกปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นใน 1 วัน

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282156

ชาวเอธิโอเปียทั่วประเทศช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างแข็งขัน โดยสามารถปลูกได้มากกว่า 350 ล้านต้นภายใน 1 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสีเขียวของนายกรัฐมนตรี อาบีย์ อาเหม็ด ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกและใช้เวลาว่างกับต้นไม้มากขึ้นเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาความแห้งแล้งทั่วโลก รวมทั้งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของประเทศ นอกจากนี้การร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ยังทำลายสถิติโลกการปลูกป่าอีกด้วย ทั้งนี้จากรายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าพื้นที่ป่าในเอธิโอเปียลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4 จากร้อยละ 35 ภายในระยะเวลาแค่ 1 ศตวรรษเท่านั้น